Węgrów. Kolejna przysięga żołnierzy WOT

W ostatnią niedzielę na Rynku Miejskim w Węgrowie odbyła się kolejna przysięga żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. To już 5 przysięga w Mazowieckiej Brygadzie, w tym roku.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qGI130K2mz0[/embedyt]

Punktualnie o godzinie 13:00 na węgrowskim Rynku rozpoczęła się ceremonia zaprzysiężenia żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W obecności rodzin, przedstawicieli samorządu lokalnego, kombatantów, dowództwa WOT oraz licznie przybyłych mieszkańców, przysięgę na sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Ostrołęka, złożyło 102 żołnierzy Północnego Mazowsza. Wśród przysięgających było aż 30 kobiet, w tym matka z córką z Ciechanowa oraz żołnierz, którego trzej bracia również są Terytorialsami w 5. MBOT.  Przysięgę złożyło również kolejnych 16 mieszkańców Ciechanowa, 1 ochotnik z Ojrzenia oraz jeden mieszkaniec Ościsłowa Wśród osób z powiatu Ciechanowskiego, które składały przysięgę znalazło się aż 8 kobiet.

Na Rynku, oprócz składających przysięgę, obecni byli również żołnierze, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze, tym samym liczebność Mazowieckiej Brygady przekroczyła 1,5 tys. żołnierzy. Przysięgę złożyło również 2 ochotników z powiatu mławskiego i 2 z powiatu płońskiego.

Żołnierze OT wywodzą się z różnych środowisk, reprezentują różne zawody, mają różne pasje, ale łączy ich jedno – chcą mieć realny wpływ na budowanie potencjału bezpieczeństwa Polski. Wśród wypowiadających wczoraj słowa roty przysięgi najliczniejszą grupę stanowili studenci, nauczyciele i instruktorzy sportowi. Nasze szeregi powiększyły się również o osoby o unikalnych zdolnościach czy zainteresowaniach. Jeden z ochotników jest iluzjonistą, inny tworzy rysunki do komiksów a jeszcze inny jest tatuażystą.

Wyjątkowym momentem podczas uroczystości, było wręczenie medali Państwu Niedziółkom, których czterej synowie służą w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a dwaj pozostali służą Ojczyźnie będąc funkcjonariuszami innych formacji mundurowych.  Zostały wręczone także wyróżnienia dla żołnierzy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas szkolenia podstawowego i wyrównawczego.

Żołnierze, którzy w ten weekend złożyli przysięgę wojskową, wstąpili do służby 10 listopada. Wtedy rozpoczęła się kolejna tura 16-dniowych szkoleń podstawowych do Wojsk Obrony Terytorialnej. Równolegle trwało również szkolenie rotacyjne żołnierzy już zaprzysiężonych oraz szkolenie wyrównawcze dla rezerwistów. Terytorialsi przysięgający w Węgrowie zasilą szeregi 3 istniejących już batalionów lekkiej piechoty 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dyslokowanych w Siedlcach, Komorowie i w Ciechanowie, natomiast część z nich trafi do ciechanowskich samodzielnych pododdziałów. Wkrótce swoje funkcjonowanie rozpocznie kolejny batalion, który powstanie w Zegrzu.

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe), kończące się przysięgą wojskową oraz dla rezerwistów (8-dniowe). Oba rodzaje szkoleń są wstępem do zasadniczego – trzy letniego okresu szkolenia żołnierzy OT. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.

**

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, powstała w ramach II etapu formowania WOT, jest jedną z dwóch Brygad OT na terenie województwa Mazowieckiego. W jej skład wchodzą 4 bataliony lekkiej piechoty, rozmieszczone w 4 rejonach północnego Mazowsza:

w Ciechanowie, Komorowie, w Siedlcach i w Zegrzu (w trakcie formowania). Dowódcą 5. Mazowieckiej Brygady jest płk dypl. Andrzej Wasielewski. Misją 5. Mazowieckiej Brygada Obrony Terytorialnej, jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych w stałym rejonie odpowiedzialności, który obejmuje 17 powiatów. Natomiast w czasie wojny Brygada stanowić ma wsparcie dla wojsk operacyjnych.

Aneta SZCZEPANIAK, rzecznik prasowy 5. MBOT

fot. Irek Dorożański