Zagraniczni partnerzy w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy – LGD

W dniach 11 – 14 czerwca partnerzy ponadnarodowego projektu współpracy „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”( o akronimie WIEŚ) gościli przedstawicieli partnerów z Niemiec w osobach Mathias Willenbockel i Jurgen Bodgahn (przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Rolnictwa i Energii Saksonii – Anhalt), Sabina Wieter (pracownik Natur Park Dromling) i Bogumiła Jacksch (Burmistrz Oebisfelde).

Delegacja zwiedziła Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ,oraz zapoznała się z atrakcjami obszarów naszego LGD i LGD Przyjazne Mazowsze. W siedzibach obu LGD odbyły się rozmowy dotyczące kolejnych działań przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uzgodniono, że w miesiącu wrześniu b.r. będzie miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli środowisk społecznych, samorządowych i biznesowych na obszarze LGD niemieckiego. W dniach 13-14 czerwca partnerzy z Niemiec i Łotwy (Anna Jegorowa i Walentina Rumjancewa  (Dystrykt usług socjalnych dzielnicy Dangavpil) uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy, która odbyła się w Brudnicach. W dniu 14 czerwca zwiedzali Gospodarstwo agroturystyczne „Dworek nad Wkrą”, Promenadę nad jeziorem Lidzbarskim oraz obiekty Bractwa Kurkowego w Lidzbarku.