Bierzmowanie w Opinogórze

Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze Górnej. Udzielał go ks. biskup-senior Roman Marcinkowski.