Czas wiosennych prac

Na ptasiej liście obecności odnotowujemy kolejne powroty z dalekich zimowisk: żurawie, czajki, szpaki, bociany. Coraz więcej nowych gniazd, coraz więcej starych znów zajętych, tak jak to na filmie w Chotumiu.

Ruszyliśmy i my – na działki, do przydomowych ogródków. W jednym z nich rozmawialiśmy z prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Wojciechem Dzilińskim.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=XaRl6PHIt6c’]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=iV18baqfTe0′]

Na pola wyruszyli też rolnicy.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=l8WoIJykcP0′]

msz