Filmowe życzenia dla nauczycieli z ciechanowskiej SP nr 6

Bardzo oryginalnie uczcili Dzień Edukacji Narodowej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6. im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego “Szóstki” uczniowie klas od trzeciej do ósmej nagrały krótkie filmy z życzeniami dla swoich nauczycieli i pracowników administracji szkolnej.

Wszystkie filmy można obejrzeć tutaj: https://www.sp6ciechanow.eu/o-szkole/1972-dzie-edukacji-narodowej

Red

Fot. SP 6 w Ciechanowie