Jest zgoda na pomnik ofiar obozu NKWD w Ciechanowie

Na czwartkowej (28 października) sesji Rada Miasta Ciechanów podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na budowę przy ul. 17. Stycznia pomnika ofiar obozu przejściowego zorganizowanego w mieście w styczniu 1945 r. przez sowiecki NKWD.

– Radni wyrazili zgodę na wzniesienie pomnika ofiar NKWD. W obozie funkcjonującym w 1945 r., usytuowanym między obecnymi ulicami Jesionową, Topolową, Gostkowską i 17 Stycznia, w ciężkich warunkach przetrzymywano osoby zatrzymane. Wiele z nich zmarło. O upamiętnienie tego miejsca wnioskował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz z rodzinami ofiar – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Przypomnijmy, że z inicjatywą wzniesienia pomnika wystąpili przed laty kombatanci z ciechanowskiego obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Inicjatywa nie zyskała niestety przychylności ówczesnych władz Ciechanowa. O sprawie pisaliśmy tutaj: https://www.ciechtivi.pl/oboz-ktory-przez-lata-okrywalo-milczenie/

Publikujemy obszerne fragmenty uzasadnienia wczorajszej uchwały Rady Miasta Ciechanów

“Podjęcie Uchwały wynika z wniesienia w dn. 4 stycznia br. (data wpływu: 7 stycznia 2021 r.) przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Pana Jerzego Buczyńskiego reprezentującego rodziny Ofiar z Pomorza, Warmii i Mazur oraz Mazowsza wniosku do Rady Miasta Ciechanów o wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika ofiar obozu NKWD funkcjonującego w Ciechanowie w 1945 roku.

Zatrzymanych umieszczono w drewnianych barakach, które mieściły się pomiędzy obecnymi ulicami Jesionową, Topolową, Gostkowską i 17 Stycznia. Według przekazów, gdy brakowało miejsca dla internowanych lokowano ich w piwnicach bloków sąsiednich ulic. Ze względu na ciężkie warunki wielu więźniów zmarło. Wszystkie miejsca ich pochówku nie są potwierdzone, ale najczęściej wskazuje się na cmentarz miejski, las ościsłowski i tereny w pobliżu obozu i rzeki Łydyni, tzw. „kanały

Łączna liczba internowanych, a następnie wywiezionych bydlęcymi wagonami kolejowymi to ok. 20 000 osób. Miejscami docelowymi transportów były przede wszystkim obozy kontrolno-filtracyjne, które okazywały się obozami pracy przymusowej w miejscowościach Charków, Stalinogorsk (obecnie Nowomoskowsk), Tuła, Szatura, Bokowo-Antracyt (ob. Antracyt), Anżerka (ob. Anżero-Sudżensk), Karpińsk, Czelabińsk.

Teren wskazany pod lokalizację stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów i wchodzi w skład historycznego zespołu budowlanego dzielnicy Bloki powstałego w Ciechanowie w latach 1940-1944 XX wieku ujęty jest w Rejestrze Zabytków.
Inicjatywę wzniesienia pomnika ofiar obozu NKWD w Ciechanowie popiera Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, który włączył się w przedsięwzięcie oferując częściowe sfinansowanie wzniesienia pomnika”.

Projekt pomnika/Materiały Rady Miasta Ciechanów

O sowieckim obozie opowiadali nam w 2012 r. Jacek Pawłowicz z Instytutu Pamięci Narodowej, obecnie dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i nieżyjący już niestety Zygmunt Blankiewicz – ówczesny prezes zarządu obwodu ciechanowskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, inicjator budowy pomnika poświęconego ofiarom obozu przejściowego NKWD w Ciechanowie.