Prawie 20 mln zł unijnych funduszy dla powiatu ciechanowskiego

Po wakacyjnej przerwie na kolejnej sesji spotkali się radni powiatu ciechanowskiego. Były m.in. nagrody dla najlepszych maturzystów oraz informacja starosty Sławomira Morawskiego o zdobyciu przez powiat prawie 20 mln zł unijnego dofinansowania na projekt „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”.

Do konkursu wpłynęło 650 wniosków z całego kraju. Powiat Ciechanowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 19.992.281, 10 zł. tj. 100% kosztów kwalifikacyjnych. – Niebawem zostanie podpisana umowa pomiędzy Powiatem a władzą wdrażającą programy unijne – informuje rzeczniczka starosty Barbara Tokarska – Wójciak. – Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013-2015. Projekt zakłada likwidację wykluczenia cyfrowego w gminach wiejskich powiatu, tj. tam, gdzie występują największe problemy z dostępem do Internetu.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=hCUBuHDHxas’]

a