Umowa na nowe przejazdy w Ciechanowie

41  mln 886 tys. 310 zł i 28 gr – tyle warta jest umowa na budowę m.in. kolejnych dwóch bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe w Ciechanowie.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=CH7QoQ1a1C0&feature=player_detailpage’]

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.07.01.00-00-009/09 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów”, którego celem jest zwiększenie komfortu podróżowania, podniesienie standardu bezpieczeństwa, a także skrócenie czasu przejazdu na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów, obejmującego odcinek od stacji Świercze do stacji Mława.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

a