Wakacyjne zmiany wikariuszy w diecezji płockiej

Znamy doroczne zmiany wikariuszowskie w parafiach diecezji płockiej. W dziewięciu przypadkach dotyczą parafii w powiecie ciechanowskim. Podajemy za http://www.diecezjaplocka.pl

Ciechanów, parafie pw. św. Józefa i pw. św. Franciszka z Asyżu

Ks. mgr Stanisław Mariusz Gurzkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie.

Ks. mgr Paweł Robert Czarnecki, wicedyrektor ds. programowych Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, dotychczas pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie. Zachowuje stanowisko wicedyrektora ds. programowych KRDP.

Ciechanów, parafia pw. św. Piotra Apostoła, Grudusk, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Ks. mgr Krzysztof Stawicki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
Ks. mgr Przemysław Krysztofiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
Ks. mgr Mateusz Jesień, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku.
Ks. mgr Dawid Witkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
Ks. mgr Marcin Stankiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

Ciechanów, parafia pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników

Ks. mgr Łukasz Rogowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wikariuszem parafii pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie
Ks. mgr Piotr Smoliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie, mianowany duszpasterzem Fundacji „Odzyskać Radość” na terenie diecezji płockiej, z katechezą w Szkole Podstawowej Specjalnej „Odzyskać Radość” w Kraszewie-Czubakach oraz opieką duszpasterską nad pacjentami i personelem Centrum Medycznego „Grupa Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach.


Zmiany wchodzą w życie 24 sierpnia. Pełna lista: https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/personalia-27-maja-2022-r O tegorocznych zmianach proboszczowskich pisaliśmy tutaj: https://www.ciechtivi.pl/doroczne-zmiany-proboszczowskie-w-diecezji-plockiej/

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne